Käesolev Privaatsuspoliitika annab ülevaate Mäerand Grupp OÜ internetipoe privaatsuse tavadest, sealhulgas teabe kogumisest, info kasutamisest, Kliendi õigustest seoses andmete kogumise ja kasutamisega.

Mäerand Grupp jätab endale õiguse vajadusel Privaatsuspoliitikat muuta. Mäerand Grupi internetipoodi kasutama asudes eeldame, et Klient on Privaatsuspoliitikaga tutvunud ning nõustub sellega.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA MIKS?

Mäerand Grupp OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.

Mäerand Grupi internetipood võib paluda Kliendil teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid. Esitatud andmeid kasutatakse vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste alusel.

KUIDAS ME KASUTAME KOGUTUD ANDMEID?

Lisaks ülalmainitud personaalse informatsiooni kasutamisele, võib Mäerand Grupi internetipood sisestatud andmeid kasutada tarbijatele huvi pakkuvate toodete ja teenuste uurimiseks, võimalike probleemide tõrkeotsinguks, kaitsmiseks pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse eest, kasutaja kogemuse kohandamiseks, toodete või teenuste pakkumiseks. Meiega suhtlemisel võime säilitada kirjavahetuse, et selle abil täiustada tooteid, teenuseid, veebilehte või teisi avalikke eesmärke.

Mäerand Grupp võib avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Mäerand Grupile teenuseid ja kes on nõus hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Mäerand Grupp võib avaldada teavet ka riigile, kui see tuleneb Eesti õigusest. Kolmandateks osapoolteks on Mäerand Grupi partnerid, kelle ülesanneteks on internetipoes müüdavate kaupade tarnimine, transport, veebilehe hooldamine, sisuhaldus ning turundus.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kliendil on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid Mäerand Grupi internetipood Kliendi kohta hoiab. Kliendil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Klient soovib oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, tuleks Mäerand Grupi internetipoega sellega seoses ühendust võtta allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

TURVALISUS

Mäerand Grupi internetipood omab vajalikke meetmeid, et kaitsta internetipoes kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Mäerand Grupi internetipood kasutab mõistlike ettevaatusabinõusid, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Siinkohal nõustub Klient, et Mäerand Grupp OÜ ei ole vastutav mistahes vaheltlõigatud andmete interneti kaudu saatmisel ning käesolevaga vabastatakse meid mistahes ja kõikidest nõuetest, mis tulenevad või on seotud vaheltlõigatud andmete kasutamisest volitamata viisil.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Kasutades Mäerand Grupi internetipoodi nõustub Klient Mäerand Grupi internetipoe Privaatsuspoliitikaga. Kui Klient mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, ei tohiks e-poodi kasutada. Mäerand Grupp jätab endale õiguse muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal.

Klient vastutab Privaatsuspoliitika perioodilise läbivaatamise eest ning tagab, et oleks teadlik kõikidest muudatustest. Kliendi jätkuv internetipoe kasutamine näitab Kliendi nõusolekut mistahes käesoleva Privaatsuspoliitika muudatusega.

KONTAKTANDMED

Kui tekib küsimusi seoses Privaatsuspoliitikaga, Privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@maerand.com.

INTELLEKTUAALNE VARA JA SELLE KASUTAMINE

Kõik intellektuaalne vara www.maerand.com veebilehel, Facebook fännilehel ja Instagrami kontol on Mäerand Grupp OÜ omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.