LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/20/794
Strateegia meede: 1.2.3 Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas.
Ettevõte Mäerand Grupp OÜ taotles 2020.aastal LEADER-projektitoetus meetme kaudu rahalist toetust.

Projekti nimetus: Ettevõtte toodete arendamiseks vajaliku põhivara ostmine
Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest: Projekti eesmärgiks on laiendada toodete valikut ja tõsta olemasolevate toodete kvaliteeti. Selleks ostetakse formaatsaag, puidust toodete valmistamiseks vajalikud käsiseadmed, töökeskkonna ja selle ohutuse tagamiseks vajalikud seadmed.

 

Jõgevamaa Koostöökoja meede 1.2.3 Mäerand Grupp OÜ
Ettevõte Mäerand Grupp OÜ taotles 2021.aastal LEADER-projektitoetus meetme kaudu rahalist toetust.
Kokkuvõte projekti tegevustest: Esilaadur MTZ Sonarol, trmmellihv Laguna 1632, Respo haagise ostmine