Projekti lühikirjeldus
Käesoleva projekti raames loodi ettevõte Mäerand Grupp OÜ, mis tegeleb puidust tarbe- ja dekoratiivesemete tootmisega Kääpa külas, Saare vallas, Jõgevamaal. Projekti abil taotleti EAS’lt starditoetust, mis sai ka rahuldava vastuse. Antud toetuse abil soetab ettevõte tootmiseks ja tegevuse alustamiseks vajalikud seadmed, kaetakse turunduskulud kui ka kolme kuu personalikulud.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused
Projekti eesmärgiks on käivitada Mäerand Grupp OÜ äritegevus selliselt, et äriplaanis kirjeldatud eesmärgid ning soovitud tulemused on saavutatud hiljemalt kolmanda tegevusaasta lõpuks.

Projekti tulemus:

✓ ettevõttes on vähemalt 2 töökohta;
✓ ettevõtte müügitulu on kasvanud vähemalt 20% aastas
✓ ettevõte on jõudnud projekti lõpuks 80 000€’se müügituluni.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse suurus on 15 000€.